Rekrutacja

 Zarządzenie Wójta Gminy Godów w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli

 Zarządzenie Wójta Gminy Godów w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych


    oświadczenie o kontynuacji nauki w szkole

    oświadczenie o zamieszkaniu

    oświadczenie o zatrudnieniu

    oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo

 rekrutacja do przedszkola

 wniosek o przyjęcie do klasy 1 

 wniosek o przyjęcie do przedszkola


W przypadku problemów z pobraniem oświadczeń z poniższej strony w formacie odt w OpenOffice prosimy o korzystanie z formatu pdf AcrobatReader lub doc Word . Dla poprawnego pobrania co najmniej jeden z powyższych programów musi być zainstalowany na komputerze użytkownika.