Projekty

Projekty, programy  rządowe,  unijne

 • Szklanka Mleka  od 2007
 • Radosna Szkoła – wyposażenie  sali zabaw  2010
 • Owoce w Szkole  od 2011
 • Ratujemy i uczymy ratować  od 2011
 • Bezpieczne Wakacje od 2011
 • Szlachetna Paczka od 2012
 • Mój Europass kluczem do sukcesu   2010-2012
 • Cała Polska Czyta Dzieciom  od 2012
 • Zbieraj kartridże ratuj konie  2013
 • Uczę się i rozwijam  2012- 2013
 • Przygoda z edukacją  2014- 2015
 • Poczytaj Bratkowi  2014
 • Wyposażenie klasy I  2014
 • Wyposażenie świetlicy szkolnej 2014
 • CAREX pt. „ Gdzie były  i co robiły moje ręce” 2014
 • Projekt  etwinning : Traditional Christmas Cards z udziałem szkoły z Turcji i Grecji  2015
 • Wzorowa Łazienka 2015
 •  unicef  :Wszystkie Kolory  Świata 2015
 • Żonkile 2015 – upamiętnienie Powstania w Getcie Warszawskim
 • Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 2015
 • Książki naszych marzeń 2015
 • Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2016

Uzyskane certyfikaty :

 • Wiarygodna Szkoła
 • Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
 • Pierwszy e-mail: Bezpieczeństwo w internecie
 • Bezpieczne wakacje
 • UNICEF: Wszystkie kolory  świata
 • Lekcja na żywo: Opowieść o Żydach Polskich
 • Przyjaciół Stowarzyszenia „ Piękne Anioły”
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Akademia Zdrowego Przedszkolaka